home / deurwaarders

Deurwaarders


  • Bezoek aan debiteur met vierde sommatie brief
  • Reactie debiteur registreren en uitzoeken
  • Telefonische opvolging sommatie
  • Reactie debiteur registreren en uitzoeken
  • Voorbereiden dossier voor gerechtelijke procedure